M Theaterproducties

M Theaterproducties produceert de jaarlijkse parodievoorstellingen Musicals Gone Mad en Xmas Gone Mad. Daarnaast zijn er momenteel diverse andere projecten in voorbereiding.

 

M Theaterproducties is opgericht in 2011 ten behoeve van de doorstart van de jaarlijkse musicalparodie Musicals Gone Mad. Na twee edities van MGM geproduceerd te hebben, werd

Xmas Gone Mad opgestart. De eerste editie hiervan was te zien in december 2012 in de Philharmonie Haarlem.

 

Naast het produceren van eigen stukken, kan M Theaterproducties ondersteuning bieden bij andere projecten. Er is een ruime ervaring aanwezig op het gebied van organisatorische werkzaamheden, marketing, decorontwerp en ontwikkeling van artwork. Ook is het mogelijk (theater)voorstellingen op bestelling te leveren. Denk hierbij aan speciale optredens tbv. bedrijfsfeesten, jubilea, etc.

 

U kunt M Theaterproducties bereiken via nevenstaande contactgegevens.

Contactgegevens

 

M Theaterproducties

Postbus 298

3220 AG Hellevoetsluis

 

Bezoekadres (enkel op afspraak)

Dorsvlegel 8

3224 BC Hellevoetsluis

 

Email: info@mtheaterproducties.nl

 

Telefoon: 0651 24 76 12

 

Kvk Rotterdam 24249794

BTW nr. 1788.69.740.B01

 

M Theaterproducties is een activiteit

van Marinus Vormgeving.

Disclaimer: Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marinus Vormgeving.

©2013 M Theaterproducties / Marinus Vormgeving - All rights reserved